MEER DAN KINDEROPVANG ALLEEN

Kansen in de kinderopvang (2024-2025 regio Antwerpen)

De ESF-projecten zijn intussen afgelopen, maar in het ESF-partnerschap in vanuit Stad Antwerpen blijft kansen geven aan talent in de kinderopvang. In 2024 en 2025 voorziet Stad Antwerpen de financiële middelen om de nodige mentoren tewerk te stellen zodat elk semester cursisten met talent voor de kinderopvang opnieuw de nodige intensieve begeleiding op maat krijgen tijdens hun opleiding als kinderbegeleider baby’s en peuters.

ESF-projecten: Krachten voor de kinderopvang (2020-2023)

Van december 2020 tot december 2023 hebben acht (lokale) partnerschappen de instroom naar de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters versterkt via geïntegreerde en kwalificerende begeleidings- en opleidingstrajecten voor kwetsbare werkzoekenden. Felies was betrokken bij drie van deze projecten: Kansen voor talent in de kinderopvang in Antwerpen, onontgonnen talent kleurt de kinderopvang in Vilvoorde/Mechelen en Biko West in West-Vlaanderen.  (korte info over de projecten vind je hier. Over deze projecten werd dit praktijkmodel gepubliceerd.

 
ESF logo

Pedagogische coaches/kinderbegeleiders op de werkvloer

De pedagogisch kinderbegeleider (PKB) wordt ingezet om aan competentieversterking te doen op de werkvloer. Daar het onmogelijk is dat de PKB langs gaat bij elke kinderbegeleiders werden er trajecten ontwikkeld. Aan de hand van trajectmatig werken proberen we zo efficiënt mogelijk ondersteuningstrajecten te organiseren voor een specifieke doelgroep van kinderbegeleiders binnen Felies.

Door middel van trajectmatig werken gaat de PKB doelgericht aan de slag om een zo groot mogelijke impact te hebben op het pedagogisch handelen van een individuele kinderbegeleider en hierdoor ook op de pedagogische kwaliteit van de opvang. De ondersteuning van de kinderbegeleider gebeurt hoofdzakelijk op de werkvloer tijdens de opvanguren. Hierdoor kan de PKB inzetten op een laagdrempelige ondersteuning door zelf het goede voorbeeld te tonen.

 

Ondersteuning van de zelfstandige opvang (Mentes - Felies)

Felies is een partner binnen Mentes, het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde ondersteuning aan over verscheidene thema’s binnen de kinderopvangsector.

Regionale ondersteuners bieden trajecten op maat aan en staan zo opvanglocaties bij in hun groei tot vernieuwende en duurzame organisatoren. De ondersteuning is erop gericht om de opvang te versterken in hun beleidsvoerend vermogen en om bij te dragen aan het recht van ieder kind en ouder op kwaliteitsvolle kinderopvang. Hiervoor worden verschillende methodieken gebruikt waarbij men systematisch en planmatig te werk gaat om zo te evolueren naar kwaliteitsverbetering van de totale werking. Krachten en groeipunten worden in kaart gebracht en samen gaan ze aan de slag om de doelen van de opvang na te streven.

Er wordt ingezet op volgende thema’s die samen het beleidsvoerend vermogen van een kinderopvang waar maken:

Dit krijgt vorm in verschillende ondersteuningsvormen:

Ondersteuning is gratis voor de prioritaire doelgroepen. Deze zijn zelfstandige organisatoren van de gezinsopvang die geen subsidie IKT krijgen of subsidie IKT krijgen en slechts 1 locatie hebben. Eveneens zelfstandige organisatoren groepsopvang die geen subsidie IKT krijgen en organisatoren groepsopvang die wel subsidie IKT krijgen en over maximaal 18 plaatsen beschikken.

Felies biedt ondersteuning aan in regio West-Vlaanderen (Menen-Wevelgem-Kortrijk-Zwevegem), alsook in regio Limburg

Mentes West-Vlaanderen

Melissa Deckmyn

Groeningestraat 27, 8500 Kortrijk.

0473/53.10.75

melissa.deckmyn@felies.be

Mentes Limburg

Aline Cools

Gerhagenstraat 58 bus 1, Tessenderlo

0474/18.46.92  

aline.cools@felies.be

Mentorenwerking

Het decreet ‘organisatie van opvang voor baby’s en peuters’ vraagt een kwalificatiebewijs voor alle kinderbegeleiders gezinsopvang tegen 1 januari 2024.  
Over heel Vlaanderen werken een 800 tal niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders gezinsopvang.
Daarom wordt vanuit de gezinspool een project gesubsidieerd om deze kinderbegeleiders te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatiebewijs kinderbegeleider.

Vanuit Felies werken er in dit project 4 mentoren (2.5 VTE) om alle nog te kwalificeren kinderbegeleiders binnen Felies mee te helpen ondersteunen.

Je kan kiezen om je kwalificatie te behalen via:

Als je kiest voor de opleiding, bestaat de ondersteuning vanuit de mentor uit:

Als je kiest voor kwalificatie via assessment, bestaat de begeleiding vanuit de mentor uit:

Word jij onze nieuwe medewerker?  kinderbegeleider? vrijwilliger? stagiair? 

Opvang bij een onthaalouder

Opvang bij een onthaalouder (of kinderbegeleider) gaat door in een kleinschalige, familiale en warme huiselijke sfeer. Deze opvang gaat meestal door in de eigen woning. van de kinderbegeleider. Je betaalt volgens je inkomen.

Alleenwerkende onthaalouder

Opvang bij een onthaalouder (of kinderbegeleider) die de opvang in haar/zijn woning organiseert. Er worden maximum 8 kinderen tegelijk opgevangen.

Samenwerkende onthaalouders

Opvang bij onthaalouders (of kinderbegeleiders) die samenwerken. Er worden maximum 18 kinderen tegelijk opgevangen.