MEER DAN KINDEROPVANG ALLEEN

ESF-projecten: nieuwe krachten voor de kinderopvang

Met middelen van ESF (Europees Sociaal Fonds) en Vlaanderen stimuleren en versterken deze projecten kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleider. Dit om een antwoord te bieden op het knelpuntkarakter van de functie kinderbegeleider voor baby’s en peuters. Bovendien geloven we dat een divers personeelsbestand in de kinderopvang bijdraagt tot een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen. 

Deze projecten lopen van december 2020 team december 2023.

Meer info over de projecten? Neem contact op met Evelien evelien.vandenbossche@felies.be – 0471 88 72 92

 
ESF logo

Onontgonnen talent kleurt de kinderopvang in Vilvoorde en Mechelen

Voor het project in Vilvoorde/Mechelen is Felies promotor.
Vier mentoren (Mina, Julie en Els) ondersteunen er heel wat cursisten die de opleiding kinderbegeleider voor baby’s en peuters volgen in Mechelen.

 

Ze helpen bij het studeren, observeren en coachen tijdens het werkplekleren en stage, organiseren verdiepende intervisies, helpen de cursisten bij alle mogelijke drempels die ze ervaren tijdens de opleiding.

De mentoren werken oplossingsgericht en empowerend vanuit een coachende rol. Ze gaan in dialoog met de verschillende partners in het project, proberen samen met hen een traject op maat uit te stippelen. De mentor is een vertrouwenspersoon voor de cursist, werkt mee aan zelfvertrouwen en bewustwording van de eigen capaciteiten.

In tijdens de duurtijd van dit project zullen in totaal 45 cursisten starten met de opleiding.

De laatste cursisten zullen afstuderen in november 2023. Ruim 52% van de gestarte cursisten zullen dan succesvol afstuderen als gediplomeerd kinderbegeleider. Bijna alle afgestudeerden gaan onmiddellijk na afstuderen aan de slag in de kinderopvang.

Kansen voor talent in de kinderopvang in Antwerpen

3 Felies-mentoren en 3 Crèchendo-mentoren begeleiden cursisten opvolgen tijdens hun opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters bij CVO Encora en bij CVO LBC Berchem.

Intensieve huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij Nederlands taal, individuele ondersteuning op vlak van zelfvertrouwen, organiseren van de thuissituatie, ondersteuning bij het werkplekleren… Vanuit een ondersteunende en empowerende rol begeleiden de mentoren de cursisten naar meer zelfstandigheid.  

In tijdens de duurtijd van dit project zullen in totaal 48 cursisten starten met de opleiding. Het slaagpercentage in dit project is ruim 70%. 95% van de afgestudeerde cursisten gaat ook onmiddellijk aan de slag in de kinderopvang. 

BIKO West West-Vlaanderen

In dit project spelt Felies een meer beperkte rol: Laura ondersteunt halftijds een aantal cursisten tijdens het werkplekleren in Kortrijk en in Ieper.

Binnen dit project bundelen we de expertise van Huis van het Leren, cvo MIRAS, CVO SVG, Argos, Felies, Mentor, De Blauwe Lelie, tAlternatief &VDAB.

Pedagogische coaches/kinderbegeleiders op de werkvloer

De pedagogisch kinderbegeleider (PKB) wordt ingezet om aan competentieversterking te doen op de werkvloer. Daar het onmogelijk is dat de PKB langs gaat bij elke kinderbegeleiders werden er trajecten ontwikkeld. Aan de hand van trajectmatig werken proberen we zo efficiënt mogelijk ondersteuningstrajecten te organiseren voor een specifieke doelgroep van kinderbegeleiders binnen Felies.

Door middel van trajectmatig werken gaat de PKB doelgericht aan de slag om een zo groot mogelijke impact te hebben op het pedagogisch handelen van een individuele kinderbegeleider en hierdoor ook op de pedagogische kwaliteit van de opvang. De ondersteuning van de kinderbegeleider gebeurt hoofdzakelijk op de werkvloer tijdens de opvanguren. Hierdoor kan de PKB inzetten op een laagdrempelige ondersteuning door zelf het goede voorbeeld te tonen.

 

Ondersteuning van de zelfstandige opvang (Mentes - Felies)

Felies is een partner binnen Mentes, het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde ondersteuning aan over verscheidene thema’s binnen de kinderopvangsector.

Regionale ondersteuners bieden trajecten op maat aan en staan zo opvanglocaties bij in hun groei tot vernieuwende en duurzame organisatoren. De ondersteuning is erop gericht om de opvang te versterken in hun beleidsvoerend vermogen en om bij te dragen aan het recht van ieder kind en ouder op kwaliteitsvolle kinderopvang. Hiervoor worden verschillende methodieken gebruikt waarbij men systematisch en planmatig te werk gaat om zo te evolueren naar kwaliteitsverbetering van de totale werking. Krachten en groeipunten worden in kaart gebracht en samen gaan ze aan de slag om de doelen van de opvang na te streven.

Er wordt ingezet op volgende thema’s die samen het beleidsvoerend vermogen van een kinderopvang waar maken:

Dit krijgt vorm in verschillende ondersteuningsvormen:

Ondersteuning is gratis voor de prioritaire doelgroepen. Deze zijn zelfstandige organisatoren van de gezinsopvang die geen subsidie IKT krijgen of subsidie IKT krijgen en slechts 1 locatie hebben. Eveneens zelfstandige organisatoren groepsopvang die geen subsidie IKT krijgen en organisatoren groepsopvang die wel subsidie IKT krijgen en over maximaal 18 plaatsen beschikken.

Felies biedt ondersteuning aan in regio West-Vlaanderen (Menen-Wevelgem-Kortrijk-Zwevegem), alsook in regio Limburg

Mentes West-Vlaanderen

Melissa Deckmyn

Groeningestraat 27, 8500 Kortrijk.

0473/53.10.75

melissa.deckmyn@felies.be

Mentes Limburg

Aline Cools

Gerhagenstraat 58 bus 1, Tessenderlo

0474/18.46.92  

aline.cools@felies.be

Mentorenwerking

Het decreet ‘organisatie van opvang voor baby’s en peuters’ vraagt een kwalificatiebewijs voor alle kinderbegeleiders gezinsopvang tegen 1 januari 2024.  
Over heel Vlaanderen werken een 800 tal niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders gezinsopvang.
Daarom wordt vanuit de gezinspool een project gesubsidieerd om deze kinderbegeleiders te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatiebewijs kinderbegeleider.

Vanuit Felies werken er in dit project 4 mentoren (2.5 VTE) om alle nog te kwalificeren kinderbegeleiders binnen Felies mee te helpen ondersteunen.

Je kan kiezen om je kwalificatie te behalen via:

Als je kiest voor de opleiding, bestaat de ondersteuning vanuit de mentor uit:

Als je kiest voor kwalificatie via assessment, bestaat de begeleiding vanuit de mentor uit:

Word jij onze nieuwe medewerker?  kinderbegeleider? vrijwilliger? stagiair? 

Opvang bij een onthaalouder

Opvang bij een onthaalouder (of kinderbegeleider) gaat door in een kleinschalige, familiale en warme huiselijke sfeer. Deze opvang gaat meestal door in de eigen woning. van de kinderbegeleider. Je betaalt volgens je inkomen.

Alleenwerkende onthaalouder

Opvang bij een onthaalouder (of kinderbegeleider) die de opvang in haar/zijn woning organiseert. Er worden maximum 8 kinderen tegelijk opgevangen.

Samenwerkende onthaalouders

Opvang bij onthaalouders (of kinderbegeleiders) die samenwerken. Er worden maximum 18 kinderen tegelijk opgevangen.