Kinderopvang voor alle kinderen tussen 0-12 jaar in heel Vlaanderen!

Ik zoek ondersteuning

1. PTO (pedagogische en taal ondersteuning)Voor de vergunning moet elke organisator van kinderopvang van baby’s en peuters zijn werking pedagogisch laten ondersteunen. Dit is zeer zinvol in functie van kwaliteitsvolle opvang. Daarom besliste de Vlaamse Regering eind 2013 om een budget vrij te maken om alvast tot juli 2016 aan zelfstandige kinderopvangorganisaties gratis pedagogische en taalondersteuning aan te bieden. Felies kan jou hierin bijstaan.

Wij bieden jullie onder andere:

- ondersteunen van het pedagogisch beleid,
- behandelen van pedagogische adviesvragen
- onderzoeken en opvolgen van de draagkracht van de kinderbegeleider in gezinsopvang;
- organiseren en stimuleren van netwerken
- stimuleren van de Nederlandse taalverwerving bij de opgevangen kinderen

Contacteer de pedagogische medewerker van Felies binnen jouw regio: 0473/53 99 50, melissa.deckmyn@felies.be of bekijk deze folder.
2. Vormingsteam FeliesBinnen onze organisatie hebben we enkele verantwoordelijken die zelf ook een vormingsaanbod hebben uitgewerkt. Dit gaat van vormingen levensreddend handelen, knutselen, (pedagogische) vormingen op maat, omgaan met brandwerend materiaal...

Benieuwd naar hun aanbod?

- Initio coaching (www.initio-coaching.be)
- Knutselaanbod Christine
- Activiteiten aanbod van Nele