Kinderopvang voor alle kinderen tussen 0-12 jaar in heel Vlaanderen!

Ben je op zoek naar een job in de kinderopvang?

Kinderbegeleider worden?


Je hebt een hart voor kinderen, tonnen geduld en een plaatsje in je woning of op een externe locatie? Bekijk dit filmpje:


Hier kan je in één minuut checken of werken in de kinderopvang iets voor jou is: https://kinderopvangdankzijjou.nl/doe-de-test/. Nog altijd even enthousiast? Super! Via deze informatie willen we je graag al op de juiste richting zetten met concrete en praktische informatie (voorwaarden, vergoeding + en nu?). (check hier onze praktische infobundel). Heb je hierna nog vragen? Neem gerust contact op met je plaatselijke secretariaat en … welkom bij Felies!

  Voorwaarden

 1. 1. Persoonlijk

  - Je bent een vrouw/man van minstens 18 jaar en spreekt vloeiend Nederlands. (Een overzicht van de taalvereisten, vind je in de brochure van Kind en Gezin.)
  - Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar, een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen. Vraag dit aan bij het gemeentehuis van jouw woonplaats.
  - Jij en je meerderjarige huisgenoten verkeren in goede gezondheid.
  - Je volgde een opleiding levensreddend handelen. Deze workshop van 3 uur kan levensbelangrijk zijn.
  - Je bent bereid tot overleg met de ouders en ziet een meerwaarde in de begeleiding en ondersteuning van Felies.

  2. Je locatie/woning

  Tijdens de selectieprocedure om onthaalouder te worden, komt er een verantwoordelijke van Felies bij je langs voor een veiligheidsonderzoek.

  To do lijstje:
  - De woning waar de opvang doorgaat, moet voldoende ruim, veilig en kindvriendelijk zijn. Net zoals het materiaal waarmee je werkt.
  - De plaatsen waar de kinderen verblijven zijn rookvrij, proper, voldoende verlicht en verlucht.
  - Je tuin is veilig en bij voorkeur afgesloten.
  Meer tips en tricks nodig? Bezoek “virtueel huis van een onthaalouder“.

  3. Jouw gezin

  Praat met je gezin over jouw keuze. Het werk waarvoor je kiest is ook voor hen een hele aanpassing. Het speelt zich immers ook grotendeels af op hun terrein. Misschien zullen ze jou eens moeten helpen, zullen ze extra flexibel moeten zijn of heb jij zelf een uitlaatklep nodig na je dagtaak.

  Stel jezelf deze vragen:

  - Staat iedereen 100% achter mijn keuze?
  - Kan ik bij mijn partner terecht voor steun en een luisterend oor?
  - Zullen mijn kinderen de aandacht en affectie kunnen delen?
  - Kunnen mijn kinderen stil genoeg zijn om de baby’s hun rust te gunnen?
  - Zullen mijn schoolgaande kinderen niet te veel gehinderd worden tijdens het maken van hun huiswerk?
  - Vinden ze het fijn dat ze er enkele toffe speelkameraadjes bij hebben?

  4. Diploma/kwalificaties

 2. Om als kinderbegeleider te werken, moet je een bepaald diploma of kwalificatie in je bezit hebben of bereid zijn dit te volgen tegen 2024. Zie de lijst van Kind en Gezin
  Staat je diploma niet op deze lijst? Dan ben je verplicht om tegen 2024 een opleiding te volgen. Dit kan in avond/weekend onderwijs en gecombineerd worden met je huidige job of je job als kinderbegeleider.
  Indien je wel beschikt over het juiste diploma, ben je hiernaast wel verplicht om de module ‘kennismaken in de gezinsopvang’ te volgen voor de start van je opvang.
  Beschik je niet over een geldig kwalificatie, dan moet je de module ‘kennismaken in de gezinsopvang’ + ‘werken in de gezinsopvang’ en een vereist diploma behalen (avond en weekendonderwijs).
  Voor de kinderbegeleiders die samenwerken, geldt een andere regelgeving.

  Vergoeding

  Per dag dat je een kind opvangt krijg je een kostenvergoeding van Felies. Deze is fiscaal vrijgesteld en wordt dus niet belast. Jouw maandelijkse vergoeding is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal uur dat ze in je opvang blijven.
  Aangezien jouw vergoeding afhankelijk is van het aantal kinderen, kan dit bedrag schommelen. Als een kind ziek is of op vakantie gaat, bijvoorbeeld. Als je zelf vakantie neemt, krijg je geen vergoeding.

   1. Kostenvergoeding 2021
  Deze bedragen volgen de spilindex:

  - €21,19/dag/kind ( 5u opvang < 1 dag < 11u opvang)
  - €12,71/halve dag/kind (halve dag < 5u opvang)
  - €8,48/derde dag/kind (<3u opvang - enkel voor schoolgaande kinderen)

  Voor de opvang van kinderen met bijzondere noden, voor opvang op bijzondere momenten (bv. weekend) krijg je een supplement (op 1/1/2021: €10,20/dag/kind).

  2. Aantal kinderen

  Samen met je verantwoordelijke overleg je hoeveel kinderen je best kan opvangen. Dat hangt onder andere af van je eigen wensen, je draagkracht, je gezinssamenstelling en de beschikbare ruimte. Wettelijk mag je maximaal acht kinderen tegelijk opvangen, er wordt gestreefd naar een gemiddelde van vier kinderen. Indien je samenwerkt met een andere kinderbegeleider is het maximum kinderen dat gelijktijdig aanwezig mag zijn 18.

  3. Eigen kinderen

  Uiteraard moet je niet betalen voor de opvang van je eigen kinderen. Maar je krijgt er dan ook geen kostenvergoeding voor. Tot het einde van de kleuterschool tellen ze wel mee in het totaal van de aanwezigen.

  4. Vaste kosten

  Je staat zelf in voor de kosten van voeding, elektriciteit, water, verwarming… Met uitzondering voor fles- en dieetvoeding sta jij zelf in voor de aankoop en bereiding van een gevarieerde en evenwichtige voeding voor de kinderen. Ouders brengen zelf luiers mee.

  En nu?


  Je bent nog steeds enthousiast om als kinderbegeleider aan de slag te gaan?
  Vul deze vragenlijst in en bezorg ze aan jouw plaatselijke secretariaat. Dit is de eerste stap in je selectie procedure. Je kan de selectie op elk moment stopzetten. Ook wij –vanuit Felies– kunnen beslissen om de selectie stop te zetten als we merken dat jouw profiel, motivatie, kwalificaties niet voldoen aan hetgeen nodig is om als kinderbegeleider aan het werk te gaan.

  Wens je meer informatie?

  Check:
  - http://www.ikwordonthaalouder.be/
  - http://www.gezinsopvanginfo.be/
  - http://www.kindengezin.be/kinderopvang/starter/