Kinderopvang voor alle kinderen tussen 0-12 jaar in heel Vlaanderen!

Nieuwe krachten in de kinderopvang


Wat is ESF?


ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Felies ontvangt voor dit project financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Wat is de Projectgroep ESF?


Met dit project wil Felies samen met CVO LBC Mechelen en partners, kwetsbare personen, die interesse hebben om in de kinderopvang aan de slag te gaan te motiveren, ondersteunen, stimuleren en begeleiden in een duurzaam traject met als doel een certificaat en/of diploma kinderbegeleider baby’s en peuters te behalen.
We gaan hiervoor samenwerken met volgende partners: opleidingsverstrekker CVO LBC Mechelen, Huis van het Kind Vilvoorde, KOALA Vilvoorde, Agentschap Integratie en Inburgering, OCMW Vilvoorde en andere mogelijke toeleiders (VOLT 38, zorgbedrijf Rivierenland, HVHK Mechelen, CBE Vilvoorde, ...)
Specifiek voor dit project vinden we het een meerwaarde om extra te gaan inzetten op een mentor/vertrouwenspersoon/bruggenbouwer die extra ondersteunende taken op zich zal nemen zodat de slaagkansen van de cursist hoger liggen.
Met als doel om de kinderopvangcultuur op lange termijn toegankelijker en gevarieerd te maken, zodat er een divers team is bij elke kinderopvangorganisator, dat alle ouders zich welkom voelen in de kinderopvang en evenveel kwaliteit krijgen zowel op niveau van kinderbegeleiders als naar ouders en kinderen toe.
Mentoren werken oplossingsgericht vanuit een coachende rol, gaan in dialoog met de organisator kinderopvang en het centrum voor volwassenenonderwijs. belangrijk is dat de mentoren rekening houden met de leerstijl, het tempo en de eigenheid van de cursisten. ​
We vinden het heel belangrijk dat de mentor, doorheen het traject, een vertrouwenspersoon wordt voor de cursist. De mentor zal de cursist helpen om sterker in zijn/haar schoenen te staan en bewust te worden van zijn/haar capaciteiten.


Doelstellingen van het project

De kinderopvangcultuur op lange termijn toegankelijker en meer gevarieerd maken, zodat er een divers team is bij elke organisator kinderopvang. Alle ouders voelen zich welkom in de kinderopvang en krijgen kwaliteit
• Kwalitatieve, progressieve kinderbegeleiders (visie Felies)
• Kwalitatieve dienstverlening naar ouders en kinderen.

ESF loopt in verschillende provincies! Kijk zeker op de juiste flyer voor jouw provincie! Je vindt alle flyers hieronder.